Ministrantské služby

Ministranti mají služby podle rozpisu na nástěnce v zákristii (zpravidla jedenkrát za týden, vyjma pátku a neděle). Za účast na mších svatých, dalších obřadech v kostele a ministrantských schůzkách, získávají body do celoroční bodovací soutěže.

Prosíme rodiče, aby klukům jejich služby připomínali a dohlédli na jejich účast.

Kdo nemůže přijít na svou službu, zajistí za sebe náhradu!
 

Ministrování v neděli, při slavnostech, svátcích a dalších obřadech
NEDĚLE: každý ministrant přijde na mši svatou v 7.00h nebo v 10.15h (alespoň 1x za 2 měsíce na 7.00h)
SLAVNOSTI: při velkých slavnostech (jako Vánoce, Velikonoce, ...) prosíme, aby přišel ministrovat každý ministrant
SVÁTKY: přednostně by měli přijít ti ministranti, kteří mají ten den službu, ale dle možností doporučujeme účast i ostatním ministrantům
POHŘBY: obvykle se konají ve všední dny (odpoledne). Prosíme o účast dle možností, aby služba byla zajištěna a přispěla k důstojnému rozloučení se zesnulými
SVATBY: konají se nepravidelně, většinou v sobotu dopoledne. Prosíme o službu, která přispěje k důstojnému průběhu svatebního obřadu
KŘTY: obvykle 1x za 14 dnů po hrubé mši sv. (v 11:20). Prosíme o službu alespoň 1x za 1/4 roku, pomoci při této radostné události přijetí nového dítěte do Boží rodiny