Ministrantské služby

Ve farním kostele máme zaveden nový systém plánování služeb. Ministranti nemají službu po celý školní rok v jeden určitý den, ale sami si ve spolupráci s rodiči naplánují na dva měsíce dopředu alespoň 4-5 mší svatých, na kterých budou ministrovat. Pokud se svědomitě zapíší všichni ministranti, bude pohodlně zajištěna služba jak o víkendech, tak ve všední dny.

Prosíme rodiče, aby pomohli klukům s plánováním služeb a také, aby jim služby připomínali a dohlédli na jejich účast.

Pravidla a pokyny k plánování rozpisu služeb

1) Každý ministrant, ať se prosím zapíše alespoň na 4-5 mší svatých
2) Zapisujte se prosím zvláště na dny, které ještě nejsou obsazené
3) Prosíme o účast ministrantů také na nedělních mších svatých (zejména na ranní) a důležitých slavnostech a svátcích
4) Ministranti samozřejmě mohou přijít i ve dny, kdy nemají podle rozpisu službu

 === Odkaz na rozpis služeb naleznete v zákristii ===
 

Kdo nemůže přijít na svou službu, zajistí za sebe náhradu!

Ministrování v neděli, při slavnostech, svátcích a dalších obřadech
NEDĚLE: každý ministrant přijde na mši svatou v 7.00h nebo v 10.15h (alespoň 1x za 2 měsíce na 7.00h)
SLAVNOSTI: při velkých slavnostech (jako Vánoce, Velikonoce, ...) prosíme, aby přišel ministrovat každý ministrant
SVÁTKY: přednostně by měli přijít ti ministranti, kteří mají ten den službu, ale dle možností doporučujeme účast i ostatním ministrantům
POHŘBY: obvykle se konají ve všední dny (odpoledne). Prosíme o účast dle možností, aby služba byla zajištěna a přispěla k důstojnému rozloučení se zesnulými
SVATBY: konají se nepravidelně, většinou v sobotu dopoledne. Prosíme o službu, která přispěje k důstojnému průběhu svatebního obřadu
KŘTY: obvykle 1x za 14 dnů po hrubé mši sv. (v 11:20). Prosíme o službu alespoň 1x za 1/4 roku, pomoci při této radostné události přijetí nového dítěte do Boží rodiny