Ministrant - služebník, pomocník kněze, nebo biskupa při liturgických úkonech. Latinské slovo ministrare je možno přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista, který sám sloužil. Mezi služby ministranta patří pomoc při mši svaté a při udílení některých svátostí.

Ministrantské schůzky

Ministrantské služby

Studijní materiály

Modlitby

Ministrantské desatero