ModlitbA za ministranty

Pane Ježíši, děkuji Ti, že Ti mohu ochotně, svobodně a dobrovolně sloužit.

Prosím Tě, dej mi na přímluvu patrona ministrantů svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi mě povolal.

Ať nejsem jen ministrantem u Tvého oltáře, ale ať jsem ministranty i mimo kostel, aby podle mého chování ostatní poznali, že jsem Tvým služebníky.

Amen.

Zdrávas Maria ...