Ministrantské schůzky

Ministrantské schůzky se konají společně pro mladší i starší ministranty vždy jednou za dva týdny v sobotu dopoledne. Setkání začínáme společnou snídaní, následuje pestrý program, který je zakončem mezi 11:00 - 11:30. Prosíme rodiče, aby povzbuzovali ministranty k účasti a umožnili jim přijít. Účast na schůzkách je důležitá také kvůli probíhající celodiecézní soutěži pro ministranty (podrobnosti ZDE)

Termín nejbližších schůzek naleznete na plakátku, dále v pravé části této stránky, nebo v Kalendáři akcí.


Na případné změny budou ministranti včas upozorněni v zákristii,
nebo zde na stránkách v této sekci
.


Farní kostel

Nejbližší ministrantské schůzky (soboty v 9:00)

17. 11. 2018
1. 12. 2018
15. 15. 2018

Klášterní kostel

Termín bude upřesněn