Ministrantské schůzky

Ministrantské schůzky se konají společně pro mladší i starší ministranty vždy jednou za dva týdny v sobotu dopoledne. Setkání začínáme společnou snídaní, následuje pestrý program, který je zakončem mezi 11:00 - 11:30. Prosíme rodiče, aby povzbuzovali ministranty k účasti a umožnili jim přijít.

Termín nejbližších schůzek naleznete na plakátku, dále v pravé části této stránky, nebo v Kalendáři akcí.


Na případné změny budou ministranti včas upozorněni v zákristii,
nebo zde na stránkách v této sekci
.


Farní kostel

Ministrantské schůzky budou probíhat opět po prázdninách

Klášterní kostel

Termín bude upřesněn