Zemřel náš pan farář a děkan P. Josef Pelc

10.07.2018 20:00

V úterý 10. července tragicky zahynul ve věku 46 let náš uherskobrodský farář a děkan P. Josef Pelc.

Otec Josef nedávno oslavil 21 let svého kněžství, v Uherském Brodě působil od roku 2010. Za těchto osm let dokázal v naší farnosti vykonat mnoho dobrého a svým lidským přístupem si dokázal získat srdce nás věřících.

I přes mnoho povinností se s velkou obětavostí a nasazením po celou dobu své služby věnoval také ministrantům. Ať už na mších svatých, ministrantských schůzkách či výletech, vždy byl pro nás velkým vzorem.

Zádušní mše za otce Josefa byla sloužena v úterý 10. července v 18 hodin. Mezi přítomnými kněžími byli také ti, kteří byli do naší farnosti, za působení otce Josefa, posláni po svém vysvěcení, jako kaplani. Nechyběli ministranti a velké množství věřících, nejen z Uherského Brodu - i to svědčí o osobě pátera Josefa.

Nezapomínejme na otce Josefa a modleme se za spásu jeho duše. Příležitost k modlitbě za něj i za vše dobré, co za svůj život vykonal, bude mj. také v následující dny během adorací před Nejsvětější svátostí, které se budou konat, až do dne pohřbu, vždy po mši svaté ve farním kostele.


S otcem Josefem se rozloučíme v sobotu 14. července 2018 ve 14 hodin při bohoslužbě ve farním kostele v Uherském Brodě. Poté bude uložen do kněžského hrobu na novém hřbitově.