Zemřel náš pan farář a děkan P. Josef Pelc

10.07.2018 20:00

V úterý 10. července tragicky zahynul ve věku 46 let náš uherskobrodský farář a děkan P. Josef Pelc.

Otec Josef nedávno oslavil 21 let svého kněžství, v Uherském Brodě působil od roku 2010. Za těchto osm let dokázal v naší farnosti vykonat mnoho dobrého a svým lidským přístupem si dokázal získat srdce nás věřících.

I přes mnoho povinností se s velkou obětavostí a nasazením po celou dobu své služby věnoval také ministrantům. Ať už na mších svatých, ministrantských schůzkách či výletech, vždy byl pro nás velkým vzorem.

Zádušní mše za otce Josefa byla sloužena v úterý 10. července v 18 hodin. Mezi přítomnými kněžími byli také ti, kteří byli do naší farnosti, za působení otce Josefa, posláni po svém vysvěcení, jako kaplani. Nechyběli ministranti a velké množství věřících, nejen z Uherského Brodu.

S otcem Josefem jsme se rozloučili v sobotu 14. července 2018 při bohoslužbě ve farním kostele v Uherském Brodě.
Mši svatou i obřad posledního rozloučení vedl, za přítomnosti téměř 150 kněží a více než tisícovky věřících, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Nechyběli oba pomocní biskupové Josef Nuzík i Antonín Basler, ani emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička. Mnozí z farníků, podle svých slov, nepamatovali v našem farním kostele takové množství lidí - i to svědčí o osobě pátera Josefa.
Po skončení obřadů byl otec uložen k věčnému odpočinku do kněžského hrobu na novém hřbitově

Nezapomínejme na vše dobré, co P. Josef Pelc (nejen) pro nás a naši farnost vykonal a mysleme na něj v našich modlitbách!

Bože, Ty jsi povolal svého služebníka Josefa
ke kněžství a svěřil mu svatou službu. Uveď jej mezi
své vyvolené do světla věčného království
připraveného pro ty, kdo Ti oddaně slouží.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.