Zapojte se do prázdninové soutěže o kopací míč

01.07.2018 16:00

Na letní prázniny byla pro ministranty ve farním kostele vyhlášena speciální soutěž!

Ministranti, kteří se zapíší do rozpisu služeb na prázdniny alespoň na dva dny (vyjma neděle) za každý týden prázdnin a následně splní svoji službu, budou na konci srpna zařazeni do losování o kopací míč.

A pozor - nejedná se o ledajaký "balón", ale o oficiální fotbalový míč letošního fotbalového mistrovství světa ADIDAS TELSTAR!

Během dovolené s rodiči, táborů, ad. jsou ministranti omluveni (nutno o tom podat informaci).
Případné další dotazy vám budou zodpovězeny v zákristii.