Vyšel nový leták s akcemi pro ministranty na rok 2019

01.03.2019 21:30

Jako každý rok, i letos spatřil světlo světa leták s akcemi pro ministranty olomoucké arcidiecéze na rok 2019, který vydává Arcidiecézní ministrantská rada (AMR). Z nabitého programu představíme některé z akcí, které v letošním roce v naší arcidiecézi proběhnou.

Jedna z největších událostí se uskuteční v první půli letošního roku. Prvního května se v Olomouci uskuteční Ministrantský den, na který jsou letos zváni všichni ministranti naší olomoucké arcidiecéze. Hlavní část programu bude již tradičně probíhat v prostorách Arcibiskupského kněžského semináře a jeho okolí. Účastníci se mohou těšit na celodenní program, nebude chybět mše svatá, velká hra, oběd či program v menších skupinkách. O možnostech přihlašování a dalších podrobnostech budete včas informováni na ministrantských schůzkách a v zákristii.

Ministranti budou vítáni také v katedrále sv. Václava v Olomouci. Ve Svatém týdnu, na Zelený čtvrtek, jsou zváni na Missa Chrismatis, v červnu například na  svěcení jáhnů či kněží. V letošním roce se jistě vypravíme na Missa Chrismatis, zájemci se mohou hlásit v průběhu doby postní v zákristii. Velkou výpravu uspořádáme také na kněžské svěcení, které se letos v katedrále bude konat 29. června :-)

Na své si během roku přijdou mladší ministranti. Kromě již zmíněného Ministrantského dne, mohou vyrazit na CROSS FORCE, který letos vychází na druhý červnový týden a jako obvykle se odehraje v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Na ministranty ve věku 8-15 let tam čeká víkend plný napětí, dobrodružství a zábavy, ale i možností jak prohloubit svoji víru a vztah s Bohem. Nebude chybět plno her, inspirujících přednášek a katechezí, ani mše svaté. Víkend se nese ve vojenském duchu, přítomní budou vojáci AČR, kteří si dovezou velké množství techniky. Přihlašování je možné od 25. 3. 2018 a organizátoři upozorňují, že kapacita bude velmi rychle vyčerpána (minulý rok za necelých 24 hodin). Část míst je letos speciálně vyhrazena některým z výherců celoroční arcidiecézní ministrantské hry  Mise cti. 

V druhé půli července proběhne (opět na Arše v Rajnochovicích) čtrnáctidenní Ministrantský tábor, který je určen pro kluky od 2. do 8. třídy. Přihlašování bude spuštěno v březnu na webové stránce Arcidiecézního centra pro mládež v záložce Archa. Pro (malinko) starší ministranty (od 4. třídy) se taktéž v druhé půlce července uskuteční tradiční Ministrantský putovní tábor. Letos se účastníci podívají do Ktiše v Jižních Čechách.

V den slavnosti sv. Václava, 28. září, se uskuteční Svatováclavský florbalový turnaj, letos v nedalekém Bánově.

Pro mladé muže (nejen ministranty) od 17 let připravují během roku několik akcí bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V adventní a postní době jsou to víkendové duchovní obnovy pod názvem VIR a během srpna také pětidenní duchovní cvičení VIA.

Během podzimu bude zahájen další běh kurzu MiniFor (2019/2020). V jeho organizaci dojde v následujícím ročníku ke změně. Celý kurz se nově skládá z letního týdenního kurzu (v termínu 18. - 23. 8. 2019) a ze čtyř společných víkendů (od pátku do neděle) během školního roku 2019/20. Z naší farnosti máme v současném běhu (2017-2019) jednoho zástupce. Přihlašování na další ročník je možné do 30. 4. 2019.

Všechny podrobnosti k výše popsaným akcím i informace o těch dalších naleznete na webových stránkách ministrantů olomoucké arcidiecéze, na jejich Facebooku, na webu Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci nebo na plakátku v zákristii. V případě dalších dotazů se také můžete ptát člena AMR Matěje M.