Velikonoce 2016

23.03.2016 20:45

Program bohoslužeb ve farním kostele:

Zelený čtvrtek
Mše svatá 17:30 (NÁCVIK 16:00)

Bdění v Getsemanech do 22:00

Velký pátek
Křížová cesta 15:00
Velkopáteční obřady 17:30 (NÁCVIK 10:00)

Po obřadech bdění do Bílé soboty (do 18.00)

Velikonoční vigilie

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 21:00 (NÁCVIK 10:00)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté 7:00, 10:15

Pondělí velikonoční

Mše svatá 7:00

Ministranti, kteří budou chtít na bohoslužbách ministrovat, se musí zúčastnit také nácviků!

Kompletní rozpis velikonočních bohoslužeb: