Večer na faře

23.04.2016 17:00

Téměř 30 dětí se sešlo v sobotu 16. 4. 2016 po večerní mši svaté na faře, kde se uskutečnil společný večer pro ministranty, scholu a děti ze společenství mládeže pro II. stupeň ZŠ.

Setkání začínalo mší svatou, poté se všichni ubytovali v jednotlivých sálech na matracích či karimatkách a nedešel čas pro seznamovací hry, které jsme hráli na náměstí před kostelem. Následovala vydatná večeře a pak jsme se, již za tmy, vydali do parku u muzea, kde jsme hráli několik akčních her.

Večer však ještě nebyl u konce a po návratu z parku jsme se ve velkém sále dívali na dobrodružný film, u kterého nechyběl popcorn a další pochutiny, které k promítání patří. Po shlédnutí filmu jsme se všichni odebrali ke spánku.

Následující den po snídani šli někteří ministranti (a ti, co pospíchali domů) na ranní mši svatou a ostatní, zejména holky ze scholy, připravovali pohoštění do farní kavárny, na kterou jsme na hrubé mši sv. pozvali přítomné farníky.

Celá akce se přítomným velmi líbila a těšíme se, až se někdy v budoucnu podobná akce opět uskuteční.

Fotky z akce již brzy v naší fotogalerii.