V rámci lidových misií se ministranti mohou těšit na speciální program

13.06.2019 21:00

Po osmi letech se v naší uherskobrodské farnosti opět uskuteční lidové misie. Vincentinské lidové misie budou probíhat v termínu 14. - 23. června 2019. Všechny ministranty zvláště zveme k účasti na těchto událostech...

Akce v rámci lidových misí pro ministranty
Setkání starších ministrantů (nad 14 let) v neděli 16. 6. od 14:30 na faře
Setkání mladších ministrantů v sobotu 22. 6. od 10:00 na faře

Akce v rámci lidových misií pro všechny mladé
Setkání mládeže v pátek 14. 6. od 19:00 na faře
Setkání mládeže v sobotu 22. 6. od 19:00 na faře

Všechny ministranty zveme dle jejich možností k účasti na mších svatých, případně dalším (pro ně vhodném) programu.

Kompletní program lidových misí naleznete na webu farnosti.