Uherský Brod zaplnili ministranti z celé arcidiecéze

16.09.2017 21:00

Druhou zářiovou sobotu bylo na jindy poklidném Masarykově náměstí a v aréalu klášterního kostela nebývale rušno. Město Komenského totiž hostilo významnou událost - Ministrantskou pouť, která se koná na různých místech naší arcidiecéze vždy jedenkrát za tři roky. Letošní ročník s motem "Ministrant - misionář dneška" přilákal do Uherského Brodu na 500 ministrantů a kněží ze všech koutů olomoucké diecéze. Celodenní náročnou akci připravili členové Arcidiecézní ministrantské rady ve spolupráci s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci, s absolventy formačního kurzu MiniFor a s dalšími dobrovolníky zejména z našeho děkanátu.

Dopolední program začal slavnostním průvodem z kláštera do farního kostela, kde následovala mše svatá. Té předsedal Mons. Josef Nuzík, olomoucký generální vikář, který bude v polovině října, společně s P. Antonínem Baslerem, vysvěcen na biskupa. Farní kostel byl doslova zaplněn ministranty a podobně velký počet ministrantů byl v našem městě, dle slov pamětníků, naposledy v roce 1998, kdy zde probíhala taktéž ministrantská pouť.

Po mši svaté se ministranti, rozdělení do menších skupinek rozutekli na jednotlivá stanoviště, která byla umístěna jak na náměstí před kostelem, tak v klášterní zahradě. Mezi největší "taháky" patřila stanoviště Armády České republiky, kde její příslušníci předváděli dvě bojová vozidla a různé typy zbraní, ale také stanoviště hasičů, či policie. Ministranti se mohli seznámit s činností Maltézské pomoci, Charity ČR, nebo Papežských misijních děl. Na své si přišli i milovníci sportu. Zastřílet si na bránu, či si naopak vyzkoušet pozici brankáře mohli na stanovišti Orla a v klášterní zahradě na ně čekala další várka různých sportovních disciplín.

Další velkou atrakcí byl také vystavený kombajn a plno bylo také v klášterním kostele, kde po celý den probíhala adorace. Celodenní program samozřejmě přilákal velké množství občanů Uherského Brodu i návštěvníků ze vzdálenějších míst. Pro mnohé z nich bylo překvapením, že v arcidiecézi vůbec probíhají podobné akce a celý program velmi chválili. Aby ministranti neztráceli energii, v průběhu odpoledne se všichni vystřídali na výborném obědě, který byl podáván v budově oblastní charity. Na závěr celého programu se všichni sešli v klášteře na krátkou závěrečnou adoraci a poté se všichni plní zážitků vydali na cestu do svých domovů.

V následujícím odkazu naleznete video průvodu do farního kostela, některé fotografie naleznete v tomto odkazu, odkaz na větší počet fotek nalaznete v naší fotogalerii.