Uherský Brod zaplnili ministranti z celé arcidiecéze

16.09.2017 21:00

Druhou zářiovou sobotu bylo na jindy poklidném Masarykově náměstí a v aréalu klášterního kostela nebývale rušno. Město Komenského totiž hostilo významnou událost - Ministrantskou pouť, která se koná na různých místech naší arcidiecéze vždy jedenkrát za tři roky. Letošní ročník s motem "Ministrant - misionář dneška" přilákal do Uherského Brodu na 500 ministrantů a kněží ze všech koutů olomoucké diecéze. Celodenní náročnou akci připravili členové Arcidiecézní ministrantské rady ve spolupráci s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci, s absolventy formačního kurzu MiniFor a s dalšími dobrovolníky zejména z našeho děkanátu.

Dopolední program začal slavnostním průvodem z kláštera do farního kostela, kde následovala mše svatá. Té předsedal Mons. Josef Nuzík, olomoucký generální vikář, který bude v polovině října, společně s P. Antonínem Baslerem, vysvěcen na biskupa. Farní kostel byl doslova zaplněn ministranty a podobně velký počet ministrantů byl v našem městě, dle slov pamětníků, naposledy v roce 1998, kdy zde probíhala taktéž ministrantská pouť.

Po mši svaté se ministranti, rozdělení do menších skupinek rozutekli na jednotlivá stanoviště, která byla umístěna na jak na náměstí před kostelem, tak v klášterní zahradě. Mezi největší "taháky" patřila stanoviště Armády České republiky, kde její příslušníci předváděli dvě bojová vozidla a různé typy zbraní, ale také stanoviště hasičů, či policie. Ministranti se mohli seznámit s činností Maltézské pomoci, Charity ČR, nebo papežských misijních děl. Na své si přišli i milovníci sportu. Zastřílet si na bránu, či si naopak vyzkoušet pozici brankáře mohli na stanovišti Orla a v klášterní zahradě na ně čekala další várka různých sportovních disciplín.

Další velkou atrakcí byl také vystavený kombajn a plno bylo také v klášterním kostele, kde po celý den probíhala adorace. Celodenní program samozřejmě přilákal velké množství občanů Uherského Brodu i návštěvníků ze vzdálenějších míst. Pro mnohé z nich bylo překvapením, že v arcidiecézi vůbec probíhají podobné akce a celý program velmi chválili. Aby ministranti neztráceli energii, v průběhu odpoledne se všichni vystřídali na výborném obědě, který byl podáván v budově oblastní charity. Na závěr celého programu se všichni sešli v klášteře na krátkou závěrečnou adoraci a poté se všichni plní zážitků vydali na cestu do svých domovů.

V následujícím odkazu naleznete video průvodu do farního kostela, některé fotografie naleznete v tomto odkazu, odkaz na větší počet fotek nalaznete v naší fotogalerii.