Uherskobrodská farnost má nového duchovního správce

31.08.2018 18:30

Slavnostní večerní mší svatou ve středu 29. srpna začalo v naší farnosti oficiální působení nového faráře a děkana P. Svatopluka Pavlici, který nahradil tragicky zesnulého otce Josefa Pelce. Slavnostní liturgii předsedal Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký, který také, společně s místoděkanem P. Petrem Hofírkem, uvedl otce Svatopluka do úřadu.

Radostné události přihlížel zaplněný kostel, mezi věřícími nechyběli také členové rodiny otce Svatopluka a plno bylo také v presbytáři, kde bylo přítomno velké množství ministrantů.

Vítáme se otce Svatopluka v naší farnosti a těšíme se na novou spolupráci!
Otec Svatopluk během kázání na večení mši svaté v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
v předvečer Růžencové pouti 2018 (Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra)