Starší ministranti sloužili při mši svaté v katedrále sv. Víta v Praze

18.12.2016 19:00

Pětice starších ministrantů z farního kostela se v pátek 2. prosince 2016 zúčastnila slavnostní mše svaté v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, byla sloužena za humanitární hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a za všechny její členy a příznivce, kteří pomáhají potřebným po celém světě.

Jelikož se tato charitativní organizace specializuje na pomoc v oblastech postižených válkou, spolupracuje mj. s Armádou České republiky, která v postižených oblastech distribuuje záchranné prostředky těm nejpotřebnějším. Díky této spolupráci se mše zúčastnil také náčelník Generálního štábu AČR Josef Bečvár a další vojenští představitelé či členové vojenské duchovní správy. Nechyběla předsedkyně hnutí Stonožka, paní Běla Gran Jensen a stovky dětí ze škol po celé zemi, kteří skrze toto hnutí pomáhají potřebným.

Ministranti z naší farnosti se mše zúčastnili na pozvání učitelů a dětí z prakšické základní školy, kteří se také zapojují do aktivit hnutí. Ministranti se svojí službou zapojili do průběhu mše svaté, což bylo pro všechny velkým zážitkem. Ministrováním na mši v naší největší a nejznámější katedrále v zemi tak mohli zúročit své dlouholeté ministrantské zkušenosti a byla to také jakási forma odměny za jejich službu. Mši svatou živě přenášela Televize NOE a její záznam můžete zhlédnout v archivu vysílání.

Po mši svaté zbyl ministrantům čas na rychlou prohlídku Pražského hradu i dalších významných pražských památek. Celý den, který můžeme považovat také za pěkný teambuilding, si ministranti moc užili a těší se na další podobné akce.


Uherskobrodští ministranti s otcem Dominikem kardinálem Dukou po mši svaté.
foto: Michal Havel, Člověk a víra

Další fotografie již brzy v naší fotogalerii.