Starší ministranti po roce opět ministrovali v pražské katedrále

17.12.2017 15:00

Již tradičně se na začátku prosince sešli v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze členové a příznivci hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, aby se zúčastnili slavnostní mše svaté, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Podobně jako před rokem byli pozváni také starší uherskobrodští ministranti, aby svou službou pomohli zajistit důstojný průběh celé liturgie.

Při mši svaté koncelebroval mj. jeden z nových olomouckých pomocných biskupů Josef Nuzík, z našeho děkanátu byl přítomen P. Jaroslav Kapuš z Prakšic a naši farnost reprezentoval P. Jan Railich OP z klášterního kostela. Jelikož hnutí dlouhodobě spolupracuje s Armádou České republiky (AČR), mše svaté se zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvár, přítomen byl také arm. gen. Pavel Štefka, další zástupci z řad důstojnického sboru i příslušníci nižších hodností.

Z řad uherskobrodských ministrantů se letos do Prahy vydali tři zástupci. Díky svým dlouholetým zkušenostem i znalostem o průběhu obřadu z minulého roku, byli společně s několika bohoslovci z pražského semináře vybráni, aby v neobvyklém a rozlehlém prostředí naší největší katedrály vykonávali služby potřebné ke zdárnému průběhu mše svaté a společně s hlavním ceremonářem asistovali přímo i panu kardinálovi. Pro všechny to byl opět krásný a nezapomenutelný zážitek.

Po mši svaté se ministranti vydali společně s otcem Janem na krátkou návštěvu pražského dominikánského kláštera a nezapomněli navštívit i některé významné pražské památky. Odpoledne se pak vydali nazpět do Uherského Brodu.


Uherskobrodští ministranti s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou po mši svaté v zákristii katedrály.

Další fotografie naleznete v naší galerii.