Rozloučení s otcem Pavlem

31.07.2015 20:00

Děkujeme o. Pavlu Macurovi za 2 úžasné roky, kdy působil v naší farnosti, nejdříve jako pastorační asistent, poté jako jáhen a nakonec pár dnů i jako kněz :-)

Velmi děkujeme za jeho práci pro celou farnost, děkanát, ale zejména pro nás, ministranty z farního kostela. Přejeme mu, na jeho novém působišti v Kyjově, na přímluvu Panny Marie, mnoho duševních i fyzických sil, hojnost darů Ducha svatého a takové nadšení a zápal pro jeho službu, jaké projevoval i u nás v Uherském Brodě.

Zároveň vítáme v naší farnosti nového jáhna, Tomasze Żurka, a těšíme se na naši spolupráci.