Program bohoslužeb o Velikonocích 2019

12.04.2019 20:00

Přínášíme přehled mší svatých a obřadů během nadcházejícího Svatého týdne ve farním i klášterním kostele. Rozpis je jako každý rok doplněn o informace, kdy budou probíhat nácviky ministrantů ve farním kostele. Srdečně zveme a zároveň prosíme, aby přišli mladší i starší ministranti. Účast na nácvicích je podmínkou pro ministrování na obřadech.

Již tradičně mají ministranti možnost vydat se na Zelený čtvrtek (18. dubna) do katedrály sv. Václava v Olomouci na Missa Chrismatis. Zájemci se mohou nahlásit v zákristii do neděle 14. dubna. Letos je pro ministranty z našeho děkanátu připraven autobus. Odjezd pro ministranty z Uherského Brodu bude v 7:05. Další podrobnosti v zákristii.

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (18. 4.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz v 17.15 v zákristii !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 21:00

VELKÝ PÁTEK (19. 4.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz v 8.00 na faře !!!
Křížová cesta městem: 10.00
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00

Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (20. 4.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz v 10.00 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (21. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 4.00
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (22. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (18. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Getsemanská zahrada otevřena do 22.30
Ježíšova řeč na rozloučenou (21.00)

VELKÝ PÁTEK (19. 3.)
Temné hodinky: 7.00
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00
Po skončení obřadů otevřený Boží hrob

BÍLÁ SOBOTA (20. 3.)
Temné hodinky: 7.00
Adorace u Božího hrobu do 18.00

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 20.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (21. 4.)
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (22. 4.)
Mše svatá: 8.45

 

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00


Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/
ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00


Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

 

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2018/