Program bohoslužeb o Velikonocích 2018

25.03.2018 21:00

Přínášíme přehled mší svatých a obřadů během nadcházejícího Svatého týdne ve farním i klášterním kostele. Rozpis je doplněn také o informace, kdy budou probíhat nácviky ministrantů ve farním kostele. Srdečně zveme a zároveň prosíme, aby přišli mladší i starší ministranti. Účast na nácvicích je podmínkou pro ministrování na obřadech. Jako každý rok je možné vydat se na Zelený čtvrtek do katedrály sv. Václava v Olomouci na Missa Chrismatis. Zájemci se mohou nahlásit v zákristii.

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Po mši sv. adorace a bdění v Getsemanech do 22.00

Velký Pátek (14. 4.)
Křížová cesta městem: 10.00
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00

Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

Bílá sobota (15. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 (pouze pro vigilii)
Bdění u Božího hrobu do 18:00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 4.00
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00, 10.15

Pondělí velikonoční (17.4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši sv. adorace

Velký pátek (14. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Velkopáteční obřady: 15.00

Bílá sobota (15. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Mše svaté: 8.45, 18.00

Pondělí velikonoční (17. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2017/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Po mši sv. adorace a bdění v Getsemanech do 22.00

Velký Pátek (14. 4.)
Křížová cesta městem: 10.00
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00

Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

Bílá sobota (15. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 (pouze pro vigilii)
Bdění u Božího hrobu do 18:00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 4.00
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00, 10.15

Pondělí velikonoční (17.4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši sv. adorace

Velký pátek (14. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Velkopáteční obřady: 15.00

Bílá sobota (15. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Mše svaté: 8.45, 18.00

Pondělí velikonoční (17. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2017/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Po mši sv. adorace a bdění v Getsemanech do 22.00

Velký Pátek (14. 4.)
Křížová cesta městem: 10.00
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00

Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

Bílá sobota (15. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 (pouze pro vigilii)
Bdění u Božího hrobu do 18:00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 4.00
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00, 10.15

Pondělí velikonoční (17.4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši sv. adorace

Velký pátek (14. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Velkopáteční obřady: 15.00

Bílá sobota (15. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Mše svaté: 8.45, 18.00

Pondělí velikonoční (17. 4.)
Mše svatá: 8.45Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/program-bohosluzeb-o-velikonocich-2017/

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
!!! Nácvik ministrantů: sraz 17.30 na faře !!!
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Bdění v Getsemanech do 22:00

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Křížová cesta městem: 10.00
!!! Nácvik ministrantů: sraz 13.30 na faře !!!
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech celonoční bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
!!! Nácvik ministrantů (na vigilii): sraz 13.30 na faře !!!
Stráž u Božího hrobu do 18.00
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00 a 10.15

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši svaté adorace

VELKÝ PÁTEK (30. 3.)
Temné hodinky: 6.30
Křížová cesta městem: 10.00

Velkopáteční obřady: 15.00

BÍLÁ SOBOTA (31. 3.)
Temné hodinky: 6.30

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (1. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 5.00
Mše svaté: 8.45 a 18.00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. 4.)
Mše svatá: 8.45