Program bohoslužeb o Velikonocích 2017

10.04.2017 17:00

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE FARNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Mše svatá na památku Večeře Páně: 18.00
Po mši sv. adorace a bdění v Getsemanech do 22.00

Velký Pátek (14. 4.)
Křížová cesta městem: 10.00
Křížová cesta ve farním kostele: 15.00

Nácvik ministrantů: 16.00 na faře
Velkopáteční obřady: 18.00
Po obřadech bdění u Božího hrobu do Bílé soboty

Bílá sobota (15. 4.)
Nácvik ministrantů: 16.00 (pouze pro vigilii)
Bdění u Božího hrobu do 18:00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 4.00
Mše svaté s žehnáním pokrmů: 7.00, 10.15

Pondělí velikonoční (17.4.)
Mše svatá: 7.00

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Zelený čtvrtek (13. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Mše svatá na památku Večeře Páně: 16.00
Po mši sv. adorace

Velký pátek (14. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Velkopáteční obřady: 15.00

Bílá sobota (15. 4.)
Temné hodinky: 6.30
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 21.00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.)
Mše svaté: 8.45, 18.00

Pondělí velikonoční (17. 4.)
Mše svatá: 8.45