Olomoucký kněžský seminář zaplnili ministranti z celé diecéze

15.05.2018 12:00

Neobvykle rušno bylo ve středu 1. května v olomouckím arcibiskupském kněžském semináři a jeho okolí. Tamní bohoslovci a studenti Teologického konviktu spolu s desítkami dobrovolníku tam uspořádali Ministrantský den pro ministranty z olomoucké arcidiecéze.

Celodenního setkání se zúčastnilo téměř 800 ministrantů, desítky kněží a dalších členů doprovodu. Po celý den se program odehrával v menších skupinkách, do kterých byli podle věku rozdělení všichni mladší ministranti. Zvláštní skupinu s odlišným programem pak tvořili ministranti starší 15 let. Vrcholem dopoledního programu byla mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. V jejím závěru byly slavnostně vyhlášeny výsledky celoroční arcidiecézní ministrantské soutěže "Mise cti", která byla inspirována příběhem amerického vojenského kaplana s českými kořeny P. Emila Kapauna. Po mši svaté začala velká odpolední hra. Ta se odehrávala nejen v kněžském semináři a jeho blízkém okolí, ale také na olomouckých náměstích a v rozlehlém parku pod seminářem.