Olomoucký kněžský seminář zaplnili ministranti z celé arcidiecéze

15.05.2019 12:00

Nebývale rušno bylo ve středu 1. května v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři a jeho okolí. Tamější bohoslovci a studenti Teologického konviktu tam spolu s desítkami dobrovolníků uspořadali Ministrantský den pro ministranty olomoucké arcidiecéze.

Celodenního setkání se zúčastnilo téměř 800 ministrantů, desítky kněží a dalších členů doprovodu. Program se po celou dobu odehrával v menších skupinkách, do kterých byli rozděleni všichni mladší ministranti. Zvláštní skupinu se speciálním programem pak tvořili ministranti starší 15 let. Vrcholem dopoledne byla mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. V závěru byly slavnostně vyhlášeny výsledky celoroční arcidiecézní ministrantské soutěže "Mise cti", která byla inspirována životem amerického vojenského kaplana s českými kořeny P. Emila Kapauna.

Po skončení mše svaté začala velká odpolední hra. Jednotlivá stanoviště byla umístěna nejen v kněžském semináři a blízkém okolí, ale také na olomouckých náměstích a v rozlehlých Bezručových sadech. V průběhu odpoledne nechyběl čas na vydatný a chutný oběd v seminární jídelně i na prohlídku semináře. Ministrantské setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách slavnostním vyhlášením na dvoře kněžského semináře.

Z uherskobrodského děkanátu byl pro ministranty vypraven speciální autobus. Naši farnost reprezentovalo pět ministrantů, několik starších ministrantů pomáhalo s organizací akce. Další Ministrantský den pro olomouckou arcidiecézi se v Arcibiskupském kněžském semináři uskuteční opět za tři roky. Do té doby se mohou naši ministranti těšit, kromě mnoha jiných akcí, také na Ministrantskou pouť.


Foto: Ministranti se schází na dvoře kněžského semináře k vyhlášení výsledků.