Olomoucká arcidiecéze má dva nové jáhny

25.06.2018 18:00

V olomoucké katedrále sv. Václava došlo v předposlední červnovou sobotu k radostné události. Během slavnostní dopolední bohoslužby vysvětil biskup Antonín Basler na jáhny dva kandidáty. Jedním z nově vysvěcených diakonů se stal i náš uherskobrodský rodák Ondřej Talaš.

Bratra jáhna Ondřeje vyrazilo do Olomouce podpořit velké množství farníků, mezi kterými samozřejmě nechyběli také ministranti. Všichni získali pohodlná místa, ze kterých mohli sledovat průběh obřadu a prožít tak ještě intenzivněji tuto krásnou událost.

Na závěr mše oznámil otec biskup budoucí působiště našeho jáhna, kterým se stalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Přejeme Ondrovi do jeho nové služby vše dobré, hojnost Božího požehnání i darů Ducha svatého a nezapomínejme na něj myslet v našich modlitbách.


Nově vysvěcení jáhni Vojtěch Radoch a Ondřej Talaš spolu biskupem Antonínem Baslerem, představenými kněžského semináře a duchovními z domovských farností.

Více fotografií na webových stránkách projektu Člověk a víra
Autorem fotografií v článku je Vojtěch Pospíšil.

Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/ministrantsky-den-v-olomouci/

Autorem fotografie je Dominik Novák.
Více fotografií naleznete na webových stránkách projektu Člověk a víra

Více fotografií na webových stránkách projektu Člověk a víra
Autorem fotografií v článku je Vojtěch Pospíšil.

Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/ministrantsky-den-v-olomouci/
Více fotografií na webových stránkách projektu Člověk a víra
Autorem fotografií v článku je Vojtěch Pospíšil.

Více zde: https://ministrantiub.webnode.cz/news/ministrantsky-den-v-olomouci/