Ministrantský den v Olomouci

16.05.2016 16:00

Druhá květnová sobota v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci patřila ministrantům z olomoucké arcidiecéze, kteří přijeli na Ministrantský den, pořádaný zdejšími bohoslovci a studenty Teologického konviktu. Z mnoha farností po celé diecézi dorazilo na setkání téměř 700 ministrantů v doprovodu jejich vedoucích a kněží. Významnou událost si nenechali ujít ani ministranti z naší uherskobrodské farnosti.

Po příjezdu byli ministranti podle věku rozdělení do menších skupinek a po nezbytném seznámení se všichni shromáždili v blízkém kostele sv. Michala ke mši svaté. Té předsedal světící olomoucký biskup Josef Hrdlička. Před zaplněným kostelem ve své promluvě věnované ministrantům mj. vyřídil srdečný pozdrav od otce arcibiskupa, který ministranty vyzval, aby se svou službou u oltáře stále více přibližovali Pánu Ježíši.

Nejmladší z uherskobrodských ministrantů, kteří se Ministrantského dne zúčastnili. FOTO: © Vojtěch Pospíšil, Člověk a víra

Po mši svaté začala velká hra. Ministranti ve skupinkách navštěvovali stanoviště, která se nacházela nejen v semináři, ale i ve městě a zejména v parku poblíž semináře. Na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, které byly inspirovány životem Pána ježíše a jeho učedníků. Za své výkony byly skupinky bodovány a tři nejlepší z každé ze tří kategorií na konci dne slavnostně vyhlásil a odměnil rektor kněžského semináře otec Antonín Štefek. Pro nejstarší ministranty (15+) byl připraven speciální program zahrnující inspirující přednášky, setkání se zajímavými hosty či adrenalinovou zábavu v parku. 

Ministrantský den se v olomouckém semináři koná každý rok, ale pro ministranty z olomoucké arcidiecéze se uskuteční až za tři roky. Příští rok totiž přivítají bohoslovci v semináři ministranty z brněnské diecéze a rok nato ministranty z diecéze ostravsko-opavské. Naši ministranti si však nemusejí zoufat. Příští rok se totiž uskuteční Ministrantská pouť, pořádaná vždy v rozmezí dvou až tří let, a místem konání by měl být právě Uherský Brod.

Část ministrantů na nádvoří kněžského semináře během koncertu, který byl pomyslnou "třešničkou na dortu" celého dne. FOTO: © Vojtěch Pospíšil, Člověk a víra

Více fotografií na webových stránkách projektu Člověk a víra
 
Autorem fotografií v článku je Vojtěch Pospíšil.