Ministrantské zkoušky

14.03.2014 15:00

V sobotu 8. 3. 2014 proběhly v naší farnosti zkoušky ministrantů z farního kostela.

Od začátku roku ministranti na schůzkách pilně trénovali a získávali nové poznatky z Liturgiky. Učili se rozeznávat Liturgická roucha, či Liturgické knihy, trénovali používání Liturgických náčiní, učili se strukturu Liturgického roku, nejdůležitější svátky a slavnosti, nebo strukturu mše svaté a další.

Ministranti byli při zkoušce rozděleni do několika skupinek. Zkoušku začínali nejdříve mladší ministranti, kteří ji měli oproti starším ministrantům jednodušší.

Zkoušející komisi tvořili P. Josef Pelc, jáhen František Beníček a vedoucí ministrantů Pavel Macura.

Následujícího dne, v neděli 9. 3. na hrubé mši svaté, pak ministranti obnovovali za přítomnosti farníků, zvláště rodičů a prarodičů, své ministrantské sliby.

Doufáme, že podobné zkoušky, které se budou konat pravidelně, povzbudí ministranty v dalším učení a zdokonalování se v ministrantských dovednostech, což přispěje k ještě krásnějšímu prožívání mše svaté nejen knězi, nebo ministrantům, ale i všem farníkům.

Fotografie ze zkoušek si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii ZDE