Ministrantské klání

07.05.2014 20:00

Ve dnech 2. - 3. května 2014 se ve Valašských Kloboukách uskutečnilo Ministrantské klání. Akce se celkem, společně s Pavlem, zúčastnilo 16 ministrantů. Naši uherskobrodští ministranti soutěžili s těmi klobouckými nejen v ministrantských znalostech a dovednostech, ale také ve sportu (hrál se fotbal a florbal).

Z uherskobrodského nádraží jsme odjížděli v pátek, vlakem v 16.55. Během cesty jsme si vykládali, nebo jsme hráli různé hry, aby nám cesta (1,5 hodiny) rychleji ubíhala. Po příjezdu do Valašských Klobouk jsme se vydali na místni faru, kde jsme měli být ubytováni. Po příchodu na faru jsme se ubytovali, seznámili jsme se s klobouckými ministranty a zahráli jsme si fotbal, který jsme vyhráli. Poté následovala večeře. Opekáli jsme špekáčky a kdo měl i po opékání stále hlad, mohl se dojíst párky. Když jsme se všichni dosyta najedli, začala noční hra. Nejdříve jsme hráli obdobu hry Na pašeráky, kterou občas hráváme na ministrantských schůzkách. Hra byla zajímavá tím, že jsme ji hráli v naprosté tmě, pouze policisté měli svítící náramek na rukou. Tato hra nám zabrala asi hodinu. Pak jsme ještě hráli klasické hry jako "schovku", apod. Na závěr dne jsme se vydali do kostela na společnou adoraci. Během adorace jsme kromě modlitby vyjadřovali naše prosby a díky a samozřejmě jsme si také zazpívali několik písniček.  Myslím, že adorace byla krásnou tečkou za uplynulým dnem a také ostatním ministrantům se adorace líbila. Spát jsme šli  před půlnocí.

Vstávali jsme v sedm hodin ráno. V 7.30 jsme pak měli mši svatou, na které ministrovala většina ministrantů z obou farností. Někteří, ale nemistrovali a vytvořili improvizovanou scholu, takže jsme si i pořádně zazpívali. Mše byla zvláštní tím, že kromě nás ministrantů, o. Jana Lišky, který je klobouckým kaplanem a o. Josefa, který se na nás přijel podívat, na ní nikdo jiný nebyl.  Po mši jsme se odebrali na snídani, kde nás čekal teplý čaj a spousta rohlíků s nutelou. Po snídani začalo očekávané klání. Byli jsme rozděleni na mladší a starší a vydali se do kostela, abychom soutěžili v ministrantských dovednostech a znalostech. Zkouška se skládala z části praktické a teoretické. V praktické zkoušce se hodnotil správně provedený liturgický průvod, držení misálu, zacházení s kadidlem a další. V teoretické zkoušce bylo důležité znát liturgická roucha, liturgické náčiní, liturgický rok, nebo liturgické knihy. Praktická část dopadla, jak u mladších, tak u starších vyrovnaně. Rozdíl nastal až u teoretické části, kde jsme, mladší i straší, nad klobouckými ministranty vysoko zvítězili. Poté jsme šli do tělocvičny místního gymnázia, abychom se utkali ve florbalu. Po celou dobu jsme byli mírně lepší a vedli většinou o 1 - 3 góly, ale i tak jsme zažili mnoho perných chvilek, hlavně když se klobouckým několikrát podařilo skóre srovnat. Nakonec jsme však po třech 15-ti minutových třetinách vyhráli 16:14. Po florbalu jsme se všichni vydali zpět na faru, kde jsme se sbalili a poté jsme šli na oběd. Měli jsme kuřečí řízky s brambory, takže jsme se všichni dosyta najedli. Po obětě proběhlo vyhlášení výsledků a zhodnocení celého klání. Převzali jsme si cenu, rozloučili jsme se s našimi hostiteli a poté jsme se vydali na kloboucké nádraží, odkud nám jel ve 13.29 vlak. Ve vlaku jsme se opět dobře bavili a než jsme se nadáli, byli jsme zpátky v Uherském Brodě.

Celé klání se nám velmi líbilo a pořádně jsme si ho užili. Ve všech disciplínách se nám podařilo vyhrát, ale to neznamená, že bychom měli povolit v učení a zdokonalování se, zejména v ministrantských znalostech a dovednostech. Také plánujeme, že za nějakou dobu pozveme kloboucké ministranty zase k nám do Uherského Brodu, aby u nás proběhlo odvetné Ministrantské klání, na které se už nyní všichni těšíme.

Fotografie z Ministrantského klání naleznete v naší fotogalerii ZDE

autor: Matěj Maděra