Po stopách dona Boska

16.11.2014 14:00

V letošním školním roce 2014/2015 provází ministranty olomoucké arcidiecéze poznávání významného světce, sv. Jana Boska, od jehož narození uplyne 16. srpna 2015 přesně 200 let. Z tohoto důvodu se ministranti již od konce září na ministrantských schůzkách postupně dozvídají informace o životě tohoto světce.

Při této příležitosti byla také vyhlášena soutěž pro všechny ministranty z naší arcidiecéze s názvem Po stopách dona Boska. Soutěž zahájil sám o. arcibiskup Jan Graubner při mši během Ministrantské pouti 6. září 2014 v Kroměříži.

Na webu ministrantů olomoucké arcidiecéze jsou pravidelně zveřejňovány série otázek, které se týkají života Jana Boska. Na tyto otázky dokážou snadno odpovědět všichni ministranti, kteří se pravidleně zúčastňují všech ministrantských schůzek v jejich farnostech, protože právě na nich se postupně dozvídají vše o jeho zajímavém a nevšedním životě.

Důležité je tedy nejen odpovědět správně na všechny otázky, ale také se zúčastňovat ministrantských schůzek a samozřejmě chodit ministrovat.

Soutěž je rozdělena na 3 kategorie - I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy. Každá kategorie má své otázky, úměrné věku účastníků dané kategorie.

Vítěze starší kategorie čeká výlet do Turína, kde sv. Jan Bosko působil, v mladší kategorii to bude výlet po stopách Salesiánů v České republice.

Bližší informace o soutěži a hlavně soutěžní otázky, které jsou pravidelně obměňovány, naleznete na webu ministrantů olomoucké arcidiecéze www.ministranti.info

Níže pod článkem můžete shlédnout video, které zve k účasti.