Kněžské svěcení a primiční mše svatá Tomasze Żurka

30.06.2016 12:00

Jako každý rok na konci června, proběhlo i letos v katedrále svatého Václava v Olomouci kněžské svěcení. Otec arcibiskup udělil svátost kněžství dvěma kandidátům a jedním z nich byl i Tomasz Żurek, který v naší farnosti působil rok jako jáhen.

Této významné události se zúčastnili i ministranti z Uherského Brodu, kteří se do Olomouce vydali, společně s dalšími farníky, autobusem. Jako ministranti jsme měli místo na pravé straně od oltáře, a tak jsme mohli sledovat vše, co se dělo před náma a přihlížet i tomu okamžiku, kdy se z Tomasze stal kněz.

Po skončení jsme na zcela zaplněném prostrantsví před katedrálou popřáli Tomaszovi do jeho nové kněžské služby a poté jsme se postupně odebrali k autobusu (někteří k vlaku), kterým jsme odjeli domů.

Následující den, v neděli v 10:15, se konala ve farním kostele Tomaszova primiční mše svatá. Před zcela zaplněným kostelem tak otec Tomasz společně s dalšími kněžími sloužil svoji první mši svatou. Kromě ministrantů se primice zúčastnilo také několik bohoslovců z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Po mši svaté se na faře uskutečnilo malé pohoštění.

Na závěr zbývá říct to nejdůležitější, tedy že o. Tomasz zůstane s námi v naší farnosti jako kaplan minimálně další rok. Přejeme o. Tomaszovi mnoho sil a požehnání pro jeho kněžskou službu, nejen v naší farnosti, a těšíme se na další spolupráci s ním.

Více fotografií z         kněžského svěcení      a  z   primiční mše svaté  naleznete v odkazech. nal
Autory fotografií jsou Dominik Novák a Petr Nedoma z projektu Člověk a víra.