Akce pro ministranty 2016

24.03.2016 21:00

Před několika týdny vyšel v naší arcidiecézi, již tradičně, plakátek s akcemi pro ministranty všech věkových kategorií, které pořádá Arcidiecézní ministrantská rada a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře (AKS) v Olomouci. Z mnoha událostí vybíráme ty nejzajímavější.

První červnový víkend se v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích uskuteční pro mladší ministranty (8-14 let) akce s názvem CROSS FORCE 2016. Jedná se o víkend, kde se ministranti můžou zdokonalit v ministrantské službě, prohloubit svůj vztah k Bohu či poznat nové kamarády z celé arcidiecéze. Nechybí plno her, zajímavých přednášek a katechezí, ani mše svatá. Celý víkend se nese ve vojenském duchu, přítomní jsou vojáci AČR, kteří si dovezou množství techniky, takže je celý víkend ještě více zajímavější a ministranti si odvážejí spoustu zážitků.

Po úspěšném Víkendu pro ministranty, který se uskutečnil minulý rok na podzim, pro vítěze mladší kategorie soutěže Po stopách dona Boska, se letos na začátku září, opět ve Fryštáku, uskuteční podobný víkend, kterého se tentokrát mohou zůčastnit všichni ministranti (do 5. třídy včetně), kteří se včas přihlásí.

Pro mladší ministranty se také v létě koná každoroční Ministrantský tábor, opět na Arše v Rajnochovicích, který bude probíhat na konci srpna. A pro (o něco málo) starší ministranty (od 4. třídy) se přes letní prázniny uskuteční Ministrantský putovní tábor do Těrchové.

Další velkou akcí, jak pro mladší, tak starší ministranty, bude Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, který se uskuteční v sobotu 14. 5. 2016. Na programu je mše svatá s otcem arcibiskupem, velká hra i aktivity ve skupinkách. Ministranti straší 15 let budou mít připraven speciální program. Bližší informace o akci budou včas zveřejněny.

Již tradičně se, na konci září, uskuteční Svatováclavský florbalový turnaj, tentokrát na severní Moravě, v Šumperku.

Během roku probíhá mnoho akcí také v katedrále sv. Václava v Olomouci. Je to zejména Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek, jáhenské a hlavně kněžské svěcení, kterého se jistě zúčastníme, abychom podpořili našeho jáhna Tomasze, který, dá-li Pán, přijme v sobotu 25. 6. z rukou arcibiskupa kněžské svěcení.

Pro starší ministranty je pořádán zejména kurz MiniFor, jehož aktuální ročník (2015-2017) je přibližně v polovině.  Z naší farnosti se probíhajícího ročníku účastní čtyři ministranti, kteří nám možná někdy přinesou reportáž o tom, jak to na takovém kurzu pro vedoucí ministrantů chodí. Přihlašování na nový běh kurzu bude možné v roce 2017.

Dále pořádají bohoslovci AKS pro mladé muže (nejen ministranty) od 17 let duchovní obnovu VIR (nejbližší bude v Adventu) a také duchovní cvičení VIA, které se koná v kněžském semináři na přelomu července a srpna.

Všechny podrobnosti k těmto akcím i informace o těch dalších naleznete na webových stránkách ministrantů olomoucké arcidiecéze www.ministranti.info, na webu Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci www.knezskyseminar.cz nebo na plakátku v zákristii. V případě dalších dotazů se také můžete ptát jáhna Tomazse, bohoslovce Ondry T., nebo Matěje M.