Akce pro ministranty 2015

15.02.2015 20:20

Minulý týden byl zveřejněn letáček s akcemi pro ministranty olomoucké arcidiecéze na rok 2015.

Pro mladší, ale i starší ministranty (většinou do 15 let), bude přes hlavní prázdniny probíhat několik ministrantských táborů. Na výběr jsou týdenní i dvoutýdenní tábory a to jak klasické (na jednom místě), tak tábor putovní. 

Pro starší ministranty (většinou od 16-17 let) bude probíhat několik akcí během celého roku. Jen namátkou jsou to duchovní obnovy, víkendová soustředění na faře a další.

V září se bude konat florbalový turnaj "Svatováclavský pohár", tentokrát u nás v Uherském Brodě.

Od nového školního roku se také bude otevírat nový ročník dvouletého kurzu MiniFor.

Všechny informace, nejen o výše zmíněných akcích, naleznete na plakátku, který je k dispozici na www.ministranti.info a v zákristii na nástěnce.

V případě nejasností, či dalších otázek se také můžete ptát jáhna Pavla, nebo Matěje M.