Vítejte na webu uherskobrodských ministrantů

Krátce

- Sraz ministrantů, kteří budou v neděli 21. 10. sloužit při mši svaté s udílením biřmování, je v 9:15 v zákristii.