Archiv článků

18.12.2016 19:00
Pětice starších ministrantů z farního kostela se v pátek 2. prosince 2016 zúčastnila slavnostní mše svaté v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, byla sloužena za humanitární hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a za všechny její členy a...
15.09.2016 19:00
Během letních prázdnin, v polovině července roku 2016, se vydalo 8 ministrantů naší farnosti společně s kaplanem o. Tomaszem a brodským rodákem o. Jiřím Zámečníkem na týdenní výlet do Polska. Výprava se uskutečnila jako poděkování za vzornou a příkladnou ministrantskou službu v uplynulém školním...
30.06.2016 12:00
Jako každý rok na konci června, proběhlo i letos v katedrále svatého Václava v Olomouci kněžské svěcení. Otec arcibiskup udělil svátost kněžství dvěma kandidátům a jedním z nich byl i Tomasz Żurek, který v naší farnosti působil rok jako jáhen. Této významné události se zúčastnili i ministranti z...
20.06.2016 23:30
Předposlední květnovou sobotu se na Velehradě uskutečnila pouť uherskobrodského děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Na pouť se vydali na kolech i někteří ministranti společně s mladými z uherskobrodského děkanátu a jáhnem Tomaszem. V sobotu po poledni se všichni účastníci shromáždili...
16.05.2016 16:00
Druhá květnová sobota v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci patřila ministrantům z olomoucké arcidiecéze, kteří přijeli na Ministrantský den, pořádaný zdejšími bohoslovci a studenty Teologického konviktu. Z mnoha farností po celé diecézi dorazilo na setkání téměř 700 ministrantů v doprovodu...
23.04.2016 17:00
Téměř 30 dětí se sešlo v sobotu 16. 4. 2016 po večerní mši svaté na faře, kde se uskutečnil společný večer pro ministranty, scholu a děti ze společenství mládeže pro II. stupeň ZŠ. Setkání začínalo mší svatou, poté se všichni ubytovali v jednotlivých sálech na matracích či karimatkách a nedešel...
24.03.2016 21:00
Před několika týdny vyšel v naší arcidiecézi, již tradičně, plakátek s akcemi pro ministranty všech věkových kategorií, které pořádá Arcidiecézní ministrantská rada a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře (AKS) v Olomouci. Z mnoha událostí vybíráme ty nejzajímavější. První červnový víkend...
23.03.2016 20:45
Program bohoslužeb ve farním kostele: Zelený čtvrtek Mše svatá 17:30 (NÁCVIK 16:00) Bdění v Getsemanech do 22:00 Velký pátek Křížová cesta 15:00 Velkopáteční obřady 17:30 (NÁCVIK 10:00) Po obřadech bdění do Bílé soboty (do 18.00) Velikonoční vigilie Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně...
02.08.2015 22:00
V červnu 2015 byla ukončena celoroční soutěž "Po stopách dona Boska", kterou v září 2014 zahájil otec arcibiskup Jan na ministrantské pouti v Kroměříži (článek o zahájení ZDE). Soutěž probíhala také jako připomenutí 200. výročí od narození tohoto významného světce, které připadá na 16. srpna...
31.07.2015 20:00
Děkujeme o. Pavlu Macurovi za 2 úžasné roky, kdy působil v naší farnosti, nejdříve jako pastorační asistent, poté jako jáhen a nakonec pár dnů i jako kněz :-) Velmi děkujeme za jeho práci pro celou farnost, děkanát, ale zejména pro nás, ministranty z farního kostela. Přejeme mu, na jeho novém...
Záznamy: 21 - 30 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>