Aktuality

23.04.2016 17:00
Téměř 30 dětí se sešlo v sobotu 16. 4. 2016 po večerní mši svaté na faře, kde se uskutečnil společný večer pro ministranty, scholu a děti ze společenství mládeže pro II. stupeň ZŠ. Setkání začínalo mší svatou, poté se všichni ubytovali v jednotlivých sálech na matracích či karimatkách a nedešel...
24.03.2016 21:00
Před několika týdny vyšel v naší arcidiecézi, již tradičně, plakátek s akcemi pro ministranty všech věkových kategorií, které pořádá Arcidiecézní ministrantská rada a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře (AKS) v Olomouci. Z mnoha událostí vybíráme ty nejzajímavější. První červnový víkend...
23.03.2016 20:45
Program bohoslužeb ve farním kostele: Zelený čtvrtek Mše svatá 17:30 (NÁCVIK 16:00) Bdění v Getsemanech do 22:00 Velký pátek Křížová cesta 15:00 Velkopáteční obřady 17:30 (NÁCVIK 10:00) Po obřadech bdění do Bílé soboty (do 18.00) Velikonoční vigilie Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně...
02.08.2015 22:00
V červnu 2015 byla ukončena celoroční soutěž "Po stopách dona Boska", kterou v září 2014 zahájil otec arcibiskup Jan na ministrantské pouti v Kroměříži (článek o zahájení ZDE). Soutěž probíhala také jako připomenutí 200. výročí od narození tohoto významného světce, které připadá na 16. srpna...
31.07.2015 20:00
Děkujeme o. Pavlu Macurovi za 2 úžasné roky, kdy působil v naší farnosti, nejdříve jako pastorační asistent, poté jako jáhen a nakonec pár dnů i jako kněz :-) Velmi děkujeme za jeho práci pro celou farnost, děkanát, ale zejména pro nás, ministranty z farního kostela. Přejeme mu, na jeho novém...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>