Aktuality

18.12.2016 19:00
Pětice starších ministrantů z farního kostela se v pátek 2. prosince 2016 zúčastnila slavnostní mše svaté v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, byla sloužena za humanitární hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a za všechny její členy a...
15.09.2016 19:00
Během letních prázdnin, v polovině července roku 2016, se vydalo 8 ministrantů naší farnosti společně s kaplanem o. Tomaszem a brodským rodákem o. Jiřím Zámečníkem na týdenní výlet do Polska. Výprava se uskutečnila jako poděkování za vzornou a příkladnou ministrantskou službu v uplynulém školním...
30.06.2016 12:00
Jako každý rok na konci června, proběhlo i letos v katedrále svatého Václava v Olomouci kněžské svěcení. Otec arcibiskup udělil svátost kněžství dvěma kandidátům a jedním z nich byl i Tomasz Żurek, který v naší farnosti působil rok jako jáhen. Této významné události se zúčastnili i ministranti z...
20.06.2016 23:30
Předposlední květnovou sobotu se na Velehradě uskutečnila pouť uherskobrodského děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Na pouť se vydali na kolech i někteří ministranti společně s mladými z uherskobrodského děkanátu a jáhnem Tomaszem. V sobotu po poledni se všichni účastníci shromáždili...
16.05.2016 16:00
Druhá květnová sobota v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci patřila ministrantům z olomoucké arcidiecéze, kteří přijeli na Ministrantský den, pořádaný zdejšími bohoslovci a studenty Teologického konviktu. Z mnoha farností po celé diecézi dorazilo na setkání téměř 700 ministrantů v doprovodu...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>