Ministrantské schůzky

Mladší i starší ministranti jsou rovnoměrně rozděleni do dvou skupin - červené a modré. Každý týden je páteční schůzka pouze pro jednu skupinku. Ministranti tak chodí na schůzku pouze 1x za 14 dnů.
Páteční schůzka začíná vždy v 16:30 na faře.

Všichni ministranti jsou i nadále zváni k účasti na pátečních dětských mších svatých i na další mše a obřady dle rozpisů v zákristii.

Rozdělení ministrantů do skupin
Školní rok 2017/2018

Na případné změny budou ministranti včas upozorněni v zákristii,
nebo zde na stránkách v této sekci
.


Farní kostel

Červená skupina
26. 1. 2018

Modrá skupina
2. 2. 2018

Klášterní kostel

Mladší i starší ministranti
Termín bude upřesněn